Συμβουλευτική

Η συνθετική συμβουλευτική αφορά την σύνθεση δύο ή περισσότερων θεωριών, εννοιών, τεχνικών, από διάφορες προσεγγίσεις της συμβουλευτικής, με στόχο την καλύτερη δυνατή βοήθεια στον πελάτη. Η συμβουλευτική συνθετικής προσέγγισης αναφέρεται σε μια ολιστική θεώρηση του ατόμου, μια θεώρηση που βλέπει τον άνθρωπο σαν ένα σύνθετο όλον: συναισθηματικά, γνωστικά, συμπεριφορικά, σωματικά και πνευματικά.

Μιας και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, θεωρούμε ότι και κάθε συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη, με στόχο την επιτυχή επίλυση των θεμάτων που τον αφορούν. Η αυτογνωσία, η αυτονομία και η άνοδος της αυτοπεποίθησης είναι βασικοί στόχοι και ο σύμβουλος βαδίζει στο δρόμο αυτό, σαν συνοδοιπόρος του πελάτη.

Loading...
Scroll to Top