Ατομικές Ψυχοθεραπείες

Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο για εσάς

Ατομικές Ψυχοθεραπείες​

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αποτελεί εξέλιξη της ψυχανάλυσης, της γνωστότερης ψυχοθεραπευτικής μεθόδου. Ο ψυχαναλυόμενος ξεκινά ένα ταξίδι στις άγνωστες – γνωστές πλευρές του ψυχισμού του, με συνοδοιπόρο τον ψυχαναλυτή.

Η γνωστική ή γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται ως ομάδα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων.

Η συστημική θεραπεία, παλιά ονομαζόμενη και οικογενειακή θεραπεία, είναι μία μέθοδος που εστιάζει στην δημιουργία και την ανάπτυξη των σχέσεων καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν οι άνθρωποι μέσα σε αυτές.

Η θεραπεία Gestalt είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης. Στόχος της είναι η αύξηση της επίγνωσης των συναισθημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και του τρόπου που ερχόμαστε σε επαφή με τον άλλο, καθώς και με τον ίδιο μας τον εαυτό, μέσα από μια ολιστική ματιά.

Θεμελιώδες αξίωμα της προσωποκεντρικής προσέγγισης είναι ότι όλοι μας έχουμε μία εγγενή τάση προς την αυτοπραγμάτωση, που μπορεί να συντελεστεί μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον αποδοχής, ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι ιδανική για περιόδους «κρίσεων», αλλά και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται στήριξη και ενθάρρυνση. Παρέχεται υποστήριξη και ενδυνάμωση των προσαρμοστικών μηχανισμών του κάθε ατόμου.

Συμβουλευτική ονομάζεται μια επαγγελματική σχέση που ενδυναμώνει το άτομο με σκοπό την καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία, την επίτευξη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων, αλλά και την επίλυση προβλημάτων κάθε είδους.

Η σεξουαλικότητα γίνεται αντιληπτή ως ένα συνεχές. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και τέλος η επιλογή σχέσεων είναι ποικιλόμορφες και καθεμία μετατρέπεται στη θεραπευτική συνεδρία σε μια ατομική αφήγηση

Ειδικές Ψυχοθεραπείες

Επιλέξτε αυτή που χρειάζεστε

Ειδικές Ψυχοθεραπείες

Στη θεραπεία ζεύγους πραγματοποιούνται συνεδρίες που μετέχουν τα δύο μέλη του ζευγαριού, συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας μίας ώρας. Παρέχεται ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης που ενισχύει το ζευγάρι στις ικανότητες του να συζητά και να επιλύει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα του και απώτερα να λαμβάνει περισσότερη ικανοποίηση μέσα από τη σχέση του.

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν θεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια τα όποια προβλήματα συμπεριφοράς υπάρχουν.

Δυσκολεύεστε να επιλέξετε ψυχοθεραπεία;

Γράψτε μας λίγα λόγια για το πρόβλημά σας και ο επιστημονικός υπεύθυνος της therapy today θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε την καταλληλότερη για εσάς. 

    Scroll to Top