ΛΟΑΤΚΙ+ Συμβουλευτική (LGBTQI+)

Η σεξουαλικότητα γίνεται αντιληπτή ως ένα συνεχές και διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον και το χρονικό πλαίσιο. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και τέλος η επιλογή σχέσεων είναι ποικιλόμορφες και καθεμία μετατρέπεται στη θεραπευτική συνεδρία σε μια ατομική αφήγηση. Τα θέματα που έρχονται στη θεραπεία δεν είναι και τόσο διαφορετικά από αυτά που φέρνει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Ωστόσο, εντάσσονται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ εμπεριέχει μια επιπλέον διάσταση. Αυτή της αποδοχής ή μη.

 

Μεταξύ των άλλων, στη ΛΟΑΤΚΙ+ συμβουλευτική θίγονται ζητήματα όπως:

 

  • Διερεύνηση και αποδοχή σεξουαλικού προσανατολισμού / ταυτότητας φύλου
  • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, καλλιέργεια θετικής εικόνας εαυτού
  • Διαδικασία coming out σε διαφορετικά πλαίσια
  • Θέματα συντροφικών και σεξουαλικών σχέσεων
  • Παιδοθεσία ή/και απόκτηση βιολογικών παιδιών
  • Εκφοβισμός (bullying) και διακρίσεις
  • Οροθετικότητα (HIV+), άλλα προβλήματα υγείας
  • Ενδυνάμωση και ενημέρωση της οικογένειας

 

Αλλά και πολλά θέματα που δεν είναι τόσο διαφορετικά από αυτά που φέρνει ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Loading...
Scroll to Top