Υποστηρικτική

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία συνδυάζει στοιχεία από πολλαπλές τεχνικές και μοντέλα. Παρέχεται υποστήριξη και ενδυνάμωση των προσαρμοστικών μηχανισμών του κάθε ατόμου. Στόχος είναι να εγκατασταθεί ψυχική ισορροπία και να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ψυχοθεραπευόμενος να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του.

Αποτελεί ιδανική ψυχοθεραπεία για περιόδους «κρίσεων», αλλά και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται στήριξη και ενθάρρυνση. Ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

-θάνατος αγαπημένου προσώπου
-χωρισμός ή διαζύγιο
-απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη
-διάγνωση μιας ασθένειας
-σημαντική οικογενειακή σύγκρουση
-σοβαρό επαγγελματικό πρόβλημα
-μετακόμιση ή μετανάστευση

Loading...
Scroll to Top