Υποστηρικτική

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι ιδανική για περιόδους «κρίσεων», αλλά και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται στήριξη και ενθάρρυνση. Παρέχεται υποστήριξη και ενδυνάμωση των προσαρμοστικών μηχανισμών του κάθε ατόμου. Στόχος είναι να εγκατασταθεί ψυχική ισορροπία και να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ψυχοθεραπευόμενος να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του

Loading...
Scroll to Top