Θεραπεία Ζεύγους

Στη θεραπεία ζεύγους πραγματοποιούνται συνεδρίες που μετέχουν τα δύο μέλη του ζευγαριού, συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας μίας ώρας. Παρέχεται ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης που ενισχύει το ζευγάρι στις ικανότητες του να συζητά και να επιλύει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα του και απώτερα να λαμβάνει περισσότερη ικανοποίηση μέσα από τη σχέση του.

  • Έλλειψη τρυφερότητας ή συναισθηματική αποξένωση
  • Ελλιπής ή μη-ικανοποιητική σεξουαλική επαφή
  • Συγκεκριμένα προβλήματα που εμποδίζουν το ζεύγος να ανταπεξέλθει στη καθημερινότητα του και να λαμβάνει ικανοποίηση από τη σχέση του
  • Συχνοί καυγάδες, εντάσεις ή κακοποιητική συμπεριφορά
  • Προβληματικές σχέσεις με την ευρύτερη οικογένεια
  • «Χαμένες» προσδοκίες / όνειρα και υπαρξιακής φύσης προβληματισμοί που προκύπτουν μετά το γάμο
  • Ανησυχίες γύρω από τη τεκνοποίηση
  • Ανησυχίες γύρω από το γονικό ρόλο και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Όλα τα παραπάνω και οτιδήποτε άλλο απασχολεί ένα ζευγάρι ή το ένα από τα δύο μέλη του ζευγαριού, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στη θεραπεία ζεύγους. Το ζευγάρι έρχεται σε επαφή με τον ειδικό παρουσιάζοντας τα ζητήματα που το προβληματίζουν και οι πρώτες συνεδρίες έχουν στόχο να αποσαφηνιστούν ξεκάθαρα αιτήματα που η θεραπευτική διαδικασία θα έχει στόχο να δουλέψει και να πετύχει.

Π.χ. κάποια ζευγάρια, έρχονται στο θεραπευτή όταν βρίσκονται σε μία κρίσιμη καμπή του γάμου τους και αποφασίζουν ότι η θεραπεία ζεύγους θα είναι μία ύστατη προσπάθεια να “σώσουν” το γάμο τους / να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους. Κάποιο άλλο ζεύγος μπορεί να έρθει στο θεραπευτή με στόχο να προχωρήσει ομαλά προς ένα διαζύγιο και να χρησιμοποιεί τις συνεδρίες με στόχο να επικοινωνούν τα μέλη του ζεύγους για τις ανησυχίες τους και τα πρακτικά ζητήματα γύρω από θέματα των παιδιών (αν υπάρχουν), των οικονομικών κ.α. Γενικότερα το ζεύγος μπορεί να απευθυνθεί σε ψυχολόγο για οποιαδήποτε μετάβαση / αλλαγή στη πορεία της σχέσης του και τις ανησυχίες / δυσκολίες που η εκάστοτε αλλαγή συνοδεύει.

Loading...
Scroll to Top