Συστημική

Η συστημική θεραπεία, παλιά ονομαζόμενη και οικογενειακή θεραπεία, είναι μία μέθοδος που εστιάζει στην δημιουργία και την ανάπτυξη των σχέσεων καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν οι άνθρωποι μέσα σε αυτές.

Ο θεραπευτής εργάζεται με τους θεραπευόμενους πάνω στην υπόθεση ότι οποιαδήποτε προβλήματα και συμπτώματα τους απασχολούν εδράζονται πάνω σε προβληματικούς τρόπους με τους οποίους έχουν αναπτύξει τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους γύρω τους. Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα από μόνος του, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται με τους γύρω του, αυτός ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα.

Πρόκειται για μία θεραπεία η οποία εστιάζει στο εδώ και στο τώρα, χωρίς πολλές αναδρομές στο παρελθόν (παρά μόνο όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο) και έχει ως στόχο να πετύχει αλλαγές και ανακούφιση στα προβλήματα του θεραπευόμενου, με βραχείες παρεμβάσεις.

Loading...
Scroll to Top