Ψυχαναλυτική (Ψυχοδυναμική)

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αποτελεί εξέλιξη της ψυχανάλυσης, της γνωστότερης ψυχοθεραπευτικής μεθόδου. Ο ψυχαναλυόμενος ξεκινά ένα ταξίδι στις άγνωστες – γνωστές πλευρές του ψυχισμού του, με συνοδοιπόρο τον ψυχαναλυτή. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται σταδιακά από τα συμπτώματά του, στοχεύοντας στη ρίζα τους.

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βασίζεται στις θεωρίες του Σίγκμουντ Φρόυντ και των συνεχιστών του, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα στην κλινική πράξη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε θεραπευόμενου. Κατά τη διαδικασία, ο ψυχαναλυόμενος λέει ό,τι του έρχεται στο νου χωρίς λογοκρισία, μια τεχνική που ονομάζεται ελεύθερος συνειρμός. Με τη βοήθεια του ψυχαναλυτή ανακαλύπτει ξανά την αλήθεια του, που είναι σε μεγάλο βαθμό μη συνειδητή, δηλαδή ασυνείδητη.

Δεν είναι τυχαίο ότι θεραπευτές όλων των ειδών ψυχοθεραπείας επιλέγουν να κάνουν οι ίδιοι ψυχανάλυση ή ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για την ψυχοθεραπεία που επιφέρει τις ριζικότερες αλλαγές και είναι το μεγαλύτερο ίσως δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του.

 

Loading...
Scroll to Top