Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο για σας

Therapy Logo Petalouda Mob

Ψυχαναλυτική (Ψυχοδυναμική)

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αποτελεί εξέλιξη της ψυχανάλυσης, της γνωστότερης ψυχοθεραπευτικής μεθόδου. Ο ψυχαναλυόμενος ξεκινά ένα ταξίδι στις άγνωστες - γνωστές πλευρές του ψυχισμού του, με συνοδοιπόρο τον ψυχαναλυτή. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται σταδιακά από τα συμπτώματά του, στοχεύοντας στη ρίζα τους.

διαβάστε περισσότερα

Therapy Logo Petalouda Mob

Γνωστική - Συμπεριφορική (CBT)

Η γνωστική ή γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται ως ομάδα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων. Αποτελείται από μια σειρά πειραματικών ψυχολογικών μεθόδων με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν αποκλίσεις της συμπεριφοράς (ή ψυχολογικά προβλήματα).

διαβάστε περισσότερα

Therapy Logo Petalouda Mple

Συστημική

Η συστημική θεραπεία, παλιά ονομαζόμενη και οικογενειακή θεραπεία, είναι μία μέθοδος που εστιάζει στην δημιουργία και την ανάπτυξη των σχέσεων καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν οι άνθρωποι μέσα σε αυτές.

διαβάστε περισσότερα

Therapy Logo Petalouda Galazio

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική ονομάζεται μια επαγγελματική σχέση που ενδυναμώνει το άτομο με σκοπό την καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία, την επίτευξη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων, αλλά και την επίλυση προβλημάτων κάθε είδους.

διαβάστε περισσότερα

Therapy Logo Petalouda Prasino Skouro

Υποστηρικτική

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι ιδανική για περιόδους «κρίσεων», αλλά και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται στήριξη και ενθάρρυνση. Παρέχεται υποστήριξη και ενδυνάμωση των προσαρμοστικών μηχανισμών του κάθε ατόμου. Στόχος είναι να εγκατασταθεί ψυχική ισορροπία και να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ψυχοθεραπευόμενος να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του.

διαβάστε περισσότερα

Therapy Logo Petalouda pras2

Υποστήριξη στην Ασθένεια / Αναπηρία

Η ψυχολογική υποστήριξη σε ζητήματα ασθένειας ή αναπηρίας στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καλύτερη προσαρμογή των ατόμων που νοσούν καθώς επίσης και των μελών των οικογενειών τους. Παρέχεται από εξειδικευμένους θεραπευτές στον τομέα της υγείας και είναι κατάλληλη για ανθρώπους που βιώνουν δυσκολίες λόγω σοβαρών σωματικών παθήσεων ή αναπηρίας.

διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε αυτήν που χρειάζεστε

Therapy Logo Petalouda Kokkino

Θεραπεία ζεύγους

Στη θεραπεία ζεύγους πραγματοποιούνται συνεδρίες που μετέχουν τα δύο μέλη του ζευγαριού, συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, διάρκειας μίας ώρας. Παρέχεται ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης που ενισχύει το ζευγάρι στις ικανότητες του να συζητά και να επιλύει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα του και απώτερα να λαμβάνει περισσότερη ικανοποίηση μέσα από τη σχέση του.

διαβάστε περισσότερα

Therapy Logo Petalouda Roz

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν θεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια τα όποια προβλήματα συμπεριφοράς υπάρχουν.

διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Χ. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ) ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 166 ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ